ÄNDAMÅL

Denna stiftelse, som skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen om stiftelser, skall hava till ändamål att mottaga och enligt dessa stadgar förvalta de medel, som årligen komma att utanordnas till stiftelsen såsom avkastning från Alfred och Herminia Löfgrens musikfond samt att själv eller genom lämpligt organ bedriva konsertverksamhet i Karlstad. Då med denna verksamhet avses att göra god, gedigen kör- och orkestermusik tillgänglig för Karlstads invånare i så vida kretsar som möjligt samt möjlig behållning av verksamheten skall uteslutande användas för främjande av musikaliska syften, är stiftelsen att betrakta såsom en sammanslutning, tillkommande uteslutande för förverkligande av kulturella intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alfred Löfgrens stiftelse
Organisationsnummer:802481-5808
Adress:
  • Karlstads kommun
  • Redovisningsavdelning
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 10 63
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 137 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS