ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse, vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som lämnats av Alfa Laval Corporate AB, DeLaval AB eller Tetra Pak Nordic Holding AB eller något av deras svenska koncernbolag, nedanBolagen, till personer, som varit anställda i den dåvarande Alfa Laval AB koncernen, som Tetra Pak förvärvade under 1991, med anställningsdag senast 1991-12-31 och som där innehar eller innehaft befattning med kod 0 enligt Svenska Arbetsgivarföreningens och Privattjänstemannakartellens befattningsnomenklatur, nedan benämnd Pensionsborgenär eller efterlevande till sådan befattningshavare.I det fall Pensionsborgenär efter 1991-12-31 övergått till anställning i annat svenskt koncernbolag inom Bolagen skall stiftelsen även trygga utfästelse om pension som lämnats till Pensionsborgnär av sådant svenskt koncernbolag.Stiftelsen skall trygga utfästelser avseende temporär ålders- och efterlevandepension, för vilka åtaganden kapital avsatts senast 1998, utfästelser om temporär särskild familjepension och särskilt angivna direktpensionsutfästelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alfa Lavals Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802011-0352
Adress:
  • Dag Olsson
  • Box 73
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-367000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS