ÄNDAMÅL

Att brett stödja vetenskaplig forskning vad gäller evidensbaserad medicin inom hela ryggområdet.Ändamålet fullgörs genom att avkastningen å stiftelsens kapital – och även kapitalet om förvaltaren så anser lämpligt – årligen utdelas i form av bidrag till enskild studieresa till centra där vård, i enlighet med stiftelsens ändamål, bedrivs eller studeras eller som forskningstid för sammanställning av vetenskapligt relevant litteratur inom ett visst ryggområde.Medel ska kunna sökas för alla typer av kliniska eller epidemiologiska studier som strävar till en förbättring av vår förståelse för evidensbaserade forskningsresultat när kliniska bedömningar görs rörande olika typer av ryggsjukdomar. Sökande av bidrag från stiftelsen ska ha ett verifierat intresse för sådana undersökningar.Av beviljade medel ska 25 % innehållas och betalas ut till sökande först efter det att denne inlämnat rapport vilken ska godkännas av den, vid denna tidpunkt, mest sakkunnige i Göteborgs Läkaresällskaps förstärkta nämnd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alf Nachemsons stiftelse för evidensbaserad ryggforskning
Organisationsnummer:802425-3638
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS