ÄNDAMÅL

Avkastningen av stiftelsens tillgångar utdelas varje år såsom understöd eller i undantagsfall såsom lån åt meddelös, välartad ungdom inom Ludvika stad för utbildning till yrke eller levnadskall eller såsom startkapital. Företräde lämnas åt ungdom, som ådagalagt energi och begåvning för det önskade levadskallet samt gott uppförande. I andra hand fästes avseende, om sökandens föräldrar visat sig idoga och skötsamma samt vinnlagt sig om sina barns uppforstran till goda medborgare, därvid hänsyn även tages till det antal barn, som föräldrarna fostrat och vårdat. (Härutöver finns ytterligare detaljbestämmelser)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alex och Kristina Källers stiftelse för fattiga och värnlösa barn i Ludvika stad
Organisationsnummer:883800-4540
Adress:
  • Södra Järnvägsgatan 29
  • 771 35 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-15 887
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:338 585 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS