ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av behövande, åldersstigna, sjuka eller lytta (utan att tillgodose medlemmarna av viss eller vissa släkter). Företrädesvis skall tillgodoses patienter vid Långbro och Solberga sjukhus i Stockholm. Stiftarens önskan är särskilt, att patienternas hälsotillstånd skall främjas genom att de bereds omväxling och rekreation i form av resor och utflykter, som helt eller delvis bekostas av stiftelsen.Det är stiftarens önskan att för ändamålet årligen utdelas hela avkastningen samt minst 10 % av det kapital, som vid årets början fanns i stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aldingska Stiftelsen
Organisationsnummer:802006-6943
Adress:
  • Olsson
  • Isgränd 3
  • 129 46 Hägersten
Telefonnummer:767693254
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS