ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är:- att bevara den islamiska identiteten hos muslimer enligt Quran och sunnah.- att uppmuntra och skydda de muslimska barnen och stärka deras muslimska identitet.- att aktivera medlemmarna till arbetsförande medborgare.-att ordna sociala aktiviteter som kan skapa bättre inställning för muslimer i samhället.- att undervisa i det svenska språket som ett medel till att kunna integreras i samhället.- att bevara och undervisa i det arabiska språket, som det främsta medlet för att vårda och bevara muslimernas religiösa, kulturella och sociala enhet.- att skapa kunskap och förståelse bland medlemmar om de regler och seder som finns i samhället.- att ge medlemmarna grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter i samhället.- att samarbeta med lokala organisationer i fritidsverksamhet för barn och ungdomar.- att ge eleverna användbara och värdefulla kunskaper under sin skoltid.- att ha ett brett samarbete och informationsutbyte med den kommunala skolan för att utveckla och höja våra barns kunskaper och lärandet så att de kan nå goda studieresultat och ha förutsättningar på högre nivå.- att samarbeta med ansvariga i kommunen för informationsutbyte och för att erbjuda våra tjänster.- att ordna seminarier och konferenser i demokrati, mänskliga rättigheter, kvinnojämlikhet och diverse ämnen.- att stödja föräldrarna i uppfostran av barnen och att ordna träffar och utbildningsdagar av erfarna pedagoger i detta ändamål.- att visa respekt och att alla är lika värda i samhället.- att visa respekt och människovärde och att alla är jämlika i samhället.- att vara aktiva i skolorna och i samhället för allas nytta.- att lära eleverna att ta ansvar och att ge dem självförtroende.- att delta i det politiska livet och medverka till medlemmarnas och samhällets bästa.- att aktivt medverka i det kommunala valet och ge råd och stöd för de ansvariga.- att skapa arbetstillfälle genom att starta olika näringsverksamheter.- att motverka all slags brottslighet och rasism.- att skydda ungdomarna från droger och kriminalitet genom information, kunskap, studiecirklar och konferenser.- att arbeta för att främja miljön och att upplysa medlemmarna om miljöpåverkan och samarbete med miljöorganisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Al-Risalah skandinaviska stiftelse
Organisationsnummer:875003-7080
Adress:
  • Box 14012
  • 700 14 ÖREBRO
Telefonnummer:019-123146, 070-7768906
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS