ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är;att främja, bevara, skydda och förstärka muslimska barn i identitet.att bevara det arabiska språket, som det främsta medlet att vårda och upprätthålla muslimernas religiösa, kulturella och sociala enhet, samtatt upprätthålla idrottsliga verksamhet.Stiftelsens verksamhet skall bedrivas på det sätt som förenligt med den heliga Koranen och de lagar som tillämpas i Sverige.Al-Azhar Förskolan, Skolan, Fritidshem.I syftet att meddela undervisning åt förskolebarn, barn i skolpliktig ålder samt åt äldre ungdom.Verksamheten skall bedrivas i samarbete med skolstyrelsen och socialförvaltning på den kommun där verksamhet bedrivs, och följa deras planer, med hänsyn tagen till islamiska principer och i Sverige tillämpade pedagogiska principer.Verksamhet skall rikta sig till alla intresserade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Al-Azhar Stiftelsen
Organisationsnummer:802404-4888
Adress:
  • Box 237
  • 162 13 VÄLLINGBY
Telefonnummer:08-56459930
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS