ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall genom årliga utdelningar och stipendier, stimulera uppmuntra och premiera entreprenöriellt forsknings- och utvecklingsarbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. Forsknings- och utvecklingsarbetet ska utgå från Hälsohögskolan i Jönköping och inkluderar såväl hälsofrämjande, preventiva som rehabiliterande insatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa
Organisationsnummer:802477-4674
Adress:
  • Hälsohögskolan i Jönköping AB
  • Box 1026
  • 551 11 Jönköping
Telefonnummer:036-10 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 252 917 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS