ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vid behov lämna bidrag av personalvårdande karaktär till förmån för personal, som är eller varit anställd vid AB Widex-Akustik och efter fusion AB Widex. Bidragen kunna avse understöd vid sjukdom, arbetslöshetsunderstöd, hjälp vid olycksfall, bidrag till resor, studier, fritidsverksamhet, kontantunderstöd i samband med anställdas inträde i pensionsåldern, begravningshjälp eller annat ändamål, som kan anses vara till förmån för personalen. Stiftelsens medel må likaså användas för att anskaffa semesterhem, samlingslokaler, idrottsanläggningar och bostäder för personalen. Ändamålet begränsas till sådant, att bolaget vid direkt omkostnad för dylikt ändamål är berättigat till avdrag vid inkomsttaxeringen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aktiebolaget Widex Personalstiftelse
Organisationsnummer:846000-0253
Adress:
  • Box 16015
  • 200 25 Malmö
Telefonnummer:040-680 14 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS