ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att för arbetstagare, som är eller varit anställda (pensionerade) hos Roslunds Bil i Kvidinge och deras efterlevande, anskaffa och driva semesterhem inom eller utom landet, fritidslokaler och dylikt och att i övrigt giva bidrag till personalens fritidsverksamhet, rekreation och trevnad, varvid särskilt må ifrågakomma studie-, rekreations- och semesterresor.Stiftelsen må även kunna utgiva bidrag till personal, som i samband med tjänsten ådragit sig sjukdom, skada eller förlust samt vid avgång ur tjänst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aktiebolaget Roslunds Bil:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:837600-3714
Adress:
  • Rörspjäll 3062
  • 265 72 Kvidinge
Telefonnummer:0435-252 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:47 066 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS