ÄNDAMÅL

Att bereda personer, som äro eller varit anställda hos Aktiebolaget Oscar Wigén och/eller deras efterlevande familjemedlemmar understöd med belopp, som beslutas av stiftelsens styrelse, eller att på annat sätt, som stiftelsens styrelse i samråd med bolagets styrelse kan bestämma, sörja för dessa personers välfärd genom exempelvis studie- eller resestipendier, genom att helt bekosta eller bidraga till inrättningar, som äro avsedda att bereda personalen nytta, nöje och trevnad, såsom semesterhem,kursverksamhet m.m. eller annat ändamål, som kan anses omfattas av bestämmelsen i § 29 kommunalskattelagen mom.1 personalkostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aktiebolaget Oscar Wigéns Stiftelse
Organisationsnummer:826500-0672
Adress:
  • Peter Jansen
  • Såningsgatan 3
  • 573 38 Tranås
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:136 323 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS