ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av företaget AB Järnbruksförnödenheter – i fortsättningen benämnt arbetsgivare – åt dess arbetstagare eller deras efterlevande.Stiftelsen skall dock inte ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som ingår i allmän pensionsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aktiebolaget Järnbruksförnödenheters Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802006-4930
Adress:
  • AB Järnbruksförnödenheter
  • Box 1721
  • 111 87 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4591160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS