ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Aksab Kemi AB, org 556232-9481 lämnat gentemot anställda.a) som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådanaanställda.b) anställda makar/sambor/registrerade partners, ävensom anställda tidigare makar/sambor/registrerade partners, till sådana anställda som innefattas av a) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt b),c) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i a) eller b) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c).Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i anvisningspunkt 1 till 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aksab Kemi AB:s särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802412-8707
Adress:
  • Tumbavägen 38
  • 147 43 TUMBA
Telefonnummer:08-53186000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS