ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta de medel, som överlämnas till stiftelsen i syfte att komma pensionärer, sjuka och handikappade till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt enligt de i samband med överlämnandet av medlen uppställda villkoren (stiftelseurkund). Stiftelsens medel skall vara placerade företrädesvis i börsnoterade aktier, obligationer eller därmed jämförliga värdepapper samt fastigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aina och Pelle Knutssons stiftelse
Organisationsnummer:893204-0424
Adress:
  • Maria Knutsson
  • Storgatan 73
  • 833 93 Strömsund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 126 268 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS