ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds nuvarande församling (år 2011). Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.Ändamålet uppfylls genom att Stiftelsen ska stötta genomförandet av projekt, aktiviteter eller investeringar inom ramen för nedanstående verksamhetsområden i Agunnaryd. Stiftelsen ska verka för att bevara och skapa:- Service och kommunikation- Trygghet och krishantering- Arbetstillfällen- Tillsammans i Agunnaryd, för en attraktiv bygd i gemenskapSökande som själv kan uppvisa engagemang för ändamålet, i form av (för ändamålet) betydande eget kapital, ideella arbetsinsatser eller annan medfinansiering bör särskilt gynnas. Även ungdomars framåtanda och engemang i bygdens utveckling bör uppmuntras. Ändamål som är strategiskt viktiga eller på annat sätt gör skillnad för bygdens utveckling bör prioriteras. Stiftelsen ska inte ge bidrag till religiösa eller partipolitiska organisationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Agunnarydsstiftelsen
Organisationsnummer:802477-4468
Adress:
  • Bengt Nilsson
  • Lammakulla Östergård
  • 34177 Agunnaryd
Telefonnummer:070-626 30 64
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS