ÄNDAMÅL

Ändamålet med Agne Sandbergs stiftelse är, att till vid Skanska AB och dess dotterbolag anställda tjänstemän undantaget arbetsledare, som under senast förflutna två år gjort stora insatser för bolaget, lämna bidraqg för bedrivande av studier eller undantagsvis för möjliggörande av studieresor inom eller utom landet.Uppfinningar må icke bliva föremål för belöning genom utdelning från stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Agne Sandbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802002-9131
Adress:
  • Skanska AB
  • 112 74 Stockholm
Telefonnummer:010-4480000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 871 281 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS