ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja utbildning, vetenskaplig forskning, idrott, miljövård, sjukvård, politisk verksamhet, social hjälpverksamhet, omsorg om barn och ungdom, kultur samt konst eller annan likvärdig verksamhet.För främjande av ett eller flera av stiftelsens allmännyttiga ändamål må utdelas understöd, stipendier och andra anslag. Stiftelsen må ock genom viss verksamhet eller andra åtgärder och anordningar förverkliga sina syften.För tillgodoseende av ett eller flera av stiftelsens allmännyttiga ändamål ska minst 80% av stiftelsens årliga löpande avkastning såsom räntor och utdelningar tagas i anspråk sedan kostnaderna för stiftelsens administration täckts.Stiftelsens styrelse må välja att avsätta del eller hela av den löpande avkastningen under visst år att tas i anspråk under kommande tio år för tillgodoseende av ett eller flera av stiftelsens allmännyttiga ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AG Stiftelsen
Organisationsnummer:802481-4447
Adress:
  • AltoCumulus AB
  • Kungstensgatan 18
  • 113 57 Stockholm
Telefonnummer:08-554 232 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS