ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att åt ÅF koncernens personal anskaffa anläggningar för personalens rekreation, främjande av sportslig verksamhet samt sådan annan fritidsverksamhet, som stimulerar till ökat kamratskap bland personalen.Personalstiftelsen är gemensam för anställda i ÅF AB och samtliga dotter- och intressebolag i ÅF koncernen.Endast ÅF AB kommer att göra avsättningar till personalstiftelsen

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:ÅFs Personalstiftelse
Organisationsnummer:802005-1283
Adress:
  • 169 99 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-505 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS