ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser som Affärsresor i Sundbyberg Aktiebolag, lämnat gentemot anställda, som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse, därtill utsedda av bolagsstämmen, eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Affärsresor i Sundbyberg AB:s särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802015-0085
Adress:
  • Holmqvist
  • Sandhamnsgatan 25
  • 115 28 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-987046
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS