ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja stimulerande aktiviteter i den förlängda rehabiliteringskedjan för personer med afasi och deras anhöriga eller närstående. För att ansökan ska beviljas krävs att aktiviteten omfattar fler än en person med afasi.Stiftelsen skall därvid verka genom att lämna bidrag som möjliggör aktiviteter såsom språklig träning,att anslå medel till studiebesök och gruppresor, ochatt tilldela anslag till utvecklingsprojekt för i § 4 angiven målgrupp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Afasicentrets Donationsstiftelse
Organisationsnummer:802425-5989
Adress:
  • Box 45444
  • 104 30  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-720 44 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS