ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja forskning vid Karolinska Institutet om invalidiserande arbetsskador till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolags jubileumsstiftelse för forskning om invalidiserande arbetsskador
Organisationsnummer:802409-6433
Adress:
  • AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag
  • 106 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6964000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS