ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att verka för spridning av svensk psalm, sång och melodi till andra länder. Stiftelsen skall också söka bidraga till att utländsk psalm, sång och melodi får spridning i Sverige. För sådant syfte skall stiftelsen understödja översättningsarbete o.dyl. samt samarbeta med kyrkliga förlag i olika länder.Vidare skall stiftelsen främja produktion, inspelningar och utgivning. Det kan exempelvis ske genom att ekonomiska garantier ställes för angelägna inspelningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AF-stiftelsen Psalm och sång
Organisationsnummer:802008-3443
Adress:
  • Själagårdsgatan 13
  • 111 31 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-203330
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 167 096 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS