ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som Advokatfirman Tomas Matsson AB (556201-4547) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angvivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring. .

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Advokatfirman Tomas Matsson ABs Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:817602-0165
Adress:
  • Box 1955
  • 751 49 UPPSALA
Telefonnummer:070-5181325
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS