ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som Advikatfirman Cederquist KB (916641-9136) lämnat gentemot Petter Wirell och dennes efterlevande.Sådan utfästelse må endast avse pension som uppfyller de i 58 kap. 4-16 § Inkomstskattelagen (1999:1229) angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Advokatfirman Cederquist KB:s särskilda pensionsstiftelse för Petter Wirell
Organisationsnummer:802424-7424
Adress:
  • Petter Wirell
  • Pipersgatan 12
  • 112 24 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4636500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS