ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som Advokat P J Arvidson AB (556276-7730) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livsförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Advokat P J Arvidson ABs särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:817605-2994
Adress:
  • Konrad Advokater
  • Box 2051
  • 75002 UPPSALA
Telefonnummer:018-712310
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS