ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att ur avkastningen på sin förmögenhet lämna bidrag till personer som innehaft tillsvidareanställning i SETRA (DaimlerChrysler Rail Systems (Sweden) AB, SESIG (DaimlerChrysler Rail Systems (Signal) AB eller deras helägda svenska dotterbolag och som erhållit förtids-, sjuk- eller ålderspension efter den 1 januari 1996 för genomförande av fritidsaktiviteter eller för understöd, t ex i samband med sjukdom eller olycksfall.Det under ett år utdelningsbara beloppet motsvaras av vad stiftelsen under föregående år uppburit i form av löpande avkastning efter avdrag för dels kostnader för förvaltning och revison, dels kapitalisering med högst 20 procent.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Adtranz Pensionärsstiftelse
Organisationsnummer:817605-4842
Adress:
  • Human Resources Department
  • 721 73 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-317000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS