ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd:1) till utövare av mindre jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att med tillämpning av grundsatsen hjälp till självhjälp understödja dugande sådana näringsidkare i strävandet att produktivt förbättra och rationalisera sin rörelse;2) till allmännyttig verksamhet avseende Örebro län.

Läs mer på hemsidan nedan

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Adolf Lindgrens Stiftelse för mindre jordbrukare m.fl.
Organisationsnummer:875000-0096
Adress:
  • Olaigatan 17 A
  • 703 61 ÖREBRO
Telefonnummer:019-611 86 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Jenny Ågren
Tillgångar:106 827 594 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS