ÄNDAMÅL

[.] stipendiefond [.] av vars avkastning skall utgå ett årligt stipendium om 1000:- kr räknat i nuvarande penningvärde. Stipendiet skall av seniorskonventet tilldelas en förtjänst och behövande nationsmedlem – manlig eller kvinnlig – som bedriver licentiatstudier inom medicinska eller filosofiska fakulteten. Innehavare av stipendiet utses vid slutet av ett läsår för tre följande läsår åt gången med skyldighet för innehavaren att frånträda stipendiet, om licentiatexamen dessförinnan avlägges. Om nationens studenthemsstiftelse uppför studentbostadshus avsedda för nationsmedlemmar, må stipendiet utgå i form av hyresfri bostad eller hyresbidrag för bostad i sådant hus. Den överskjutande avkastningen skall årligen läggas till kapitalet. När detta vuxit tillräckligt, skall i samma ordning ytterligare ett stipendium av samma storlek som det första utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Adolf Erikssons Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5352
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-88 22 480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS