ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande vid, i första hand Orkla Foods Sveriges AB:s driftställen i Uddevalla och Kungshamn, och i andra hand vid Orkla Foods Sveriges AB:s samtliga driftställen, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilket Orkla Foods Sveriges AB är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Abbas personalstiftelse
Organisationsnummer:854600-7868
Adress:
  • Ing-Marie Cassller/ Orkla Foods Sverige AB
  • Hagaberg 1
  • 456 81 Kungshamn
Telefonnummer:0706-394400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS