ÄNDAMÅL

Att trygga utfästelser om pension, som givits av ASEA Brown Boveri AB och dess dotterbolag och dotterdotterbolag under åren 1989, 1990 och 1991 till bolagets arbetstagare och deras efterlevande.Stiftelsen skall dock inte ha till uppgift att tryggasådana utfästelser, som ingår i allmän pensionsplan eller som ryms inom taket för förmåner enligt allmän pensionsplan och som skulle ge avdragsrätt för stiftelseavsättning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:ABB-koncernens Särskilda Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:878001-4844
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1702)
  • Box 5390
  • 40228 Göteborg
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS