ÄNDAMÅL

Pensionsstiftelsen skall vara gemensam för ABB AB, 556029-7029, och för övriga svenska bolag som ingår i ABB-koncernen eller av bolag som ej längre ingår i koncernen.Pensionsstiftelsens ändamål skall vara att:-trygga sådana utfästelser till anställda om pension som avses i avtalet om industrins och handelns tilläggspensionsplan för tjänstemän, ITP-planen, och som är givna av svenska bolag inom ABB-koncernen eller av bolag som ej längre ingår i koncernen.-trygga sådana ytterligare pensionsutfästelser, vilka är skattemässigt avdragsgilla för arbetsgivaren enligt bestämmelser härom i kommunalskattelagen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:ABB-koncernens Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:878002-3829
Adress:
  • Kopparbergsvägen 2
  • 721 83 VÄSTERÅS
Telefonnummer:0240-784590
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS