ÄNDAMÅL

Av stiftelsens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet.Stiftelsens medel skall användas i första hand till att lämna bidrag till behövande vid sjukdom eller olycksfall och för studier för att höja vederbörandes allmänna kvalifikationsnivå.I andra hand skall stiftelsen lämna bidrag till föreningar vilka inte har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.Berättigade till bidrag från stiftelsen är arbetstagare hos AB Wilh. Beckers och detta bolags dotterföretag, i vilka verksamhet som motsvarar bolagets ursprungliga verksamhet bedrivs, samt efterlevande till sådana arbetstagare och f d arbetstagare.Föreningarna skall för att vara berättigade till bidrag bestå av personer som tillhör de ovan angivna kategorierna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Wilh. Beckers Stiftelse för personalen
Organisationsnummer:802400-1250
Adress:
  • AB Wilh. Becker
  • Bruksgården
  • 26383 Höganäs
Telefonnummer:042-33 85 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:678 238 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS