ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som AB Widtsköfle lämnat gentemot anställda eller till efterlevande efter anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Widtsköfles Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:838200-6289
Adress:
  • Vittskövlevägen 100
  • 297 91 Vittskövle
Telefonnummer:044-35 30 28
E-post:carl.georg.stjernsward@widtsko
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS