ÄNDAMÅL

Att utan enskilt vinstsyfte uteslutande för anställda och f.d. anställda vid Aktiebolaget Västanfors Industrier, här nedan kallat bolaget, och dess familjerdels anskaffa och för egnahemsbebyggelse iordningsställa tomtmarksområden samt för uppförande av eget hem försälja därigenom bildade tomter.dels anskaffa för bostadsbebyggelse lämplig tomtmark, bebygga densamma och försälja egna hem eller mot hyra upplåta bostadslägenheter.dels förvalta stiftelsen tillhöriga fastigheter.dels anskaffasamlings- och fritidslokaler, daghem. bad- och tvättinrättningar, semesterhem, idrottsanläggningar och andra liknande anläggningar samt subventionera och omhänderhava verksamhet i dessa.dels utgiva bostads- och hyressubventioner.dels främja hälso- och sjukvård genom t.ex. tillhandahålla härför lämpliga lokaler, personal och utrustningdels utgiva kontant understöd i samband med anställdas inträdande i pensionsåldern samt vid olycksfall och sjukdom jämte begravningshjälpdels slutligen bestrida kostnaderna för övrig social verksamhet och andra välfärdsanordningar, för studier, utbildning, studieresor, fritidsverksamhet, bidrag till personalföreningar bland de anställda och andra liknande åtgärder av personalvårdande och trivselbefrämjande natur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Västanfors Industriers Personalstiftelse
Organisationsnummer:879000-1955
Adress:
  • Södra Linjan
  • 737 30 FAGERSTA
Telefonnummer:0223-12920
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS