ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är uteslutande att utbetala pensioner eller pensionstillägg åt personer, som äro eller varit anställda hos Aktiebolaget Otto Oskarson och som enligt stiftelsens av bolaget godkända beslut skola komma i åtnjutande av pension ellerpensionstillägg från stiftelsen. Stiftelsens ändamål kan fullföljas även genom att dess medel helt eller delvis användas till betalning av avgifter för pensionsförsäkring av utav stiftelsen omfattade personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Otto Oskarssons pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802008-9622
Adress:
  • Varuhuset Bonus AB
  • Box 143
  • 596 23 SKÄNNINGE
Telefonnummer:0142-46513
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 120 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS