ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som AB Lunds Ljuskopieringsbyrå lämnat gentemot anställda som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Lunds Ljuskopieringsbyrås särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:845001-7168
Adress:
  • Jimmy Olsson
  • Smedjevägen 9
  • 236 32 Höllviken
Telefonnummer:070-5956719
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS