ÄNDAMÅL

Tillgodose personal vid AB Kvillsfors Träindustri genom att bekosta sådana åtgärder för personalvården i allmänhet, för vilka bolaget vid direkt omkostnad för dylikt ändamål är berättigat till avdrag i sin skattedeklaration, såsom understöd vid sjukdom, arbetslöshetsunderstöd, hjälp vid olycksfall och sjukdom, kontantunderstöd i samband med anställdas inträde i pensionsåldern, begravningshjälp, bidrag till anskaffande och driften av bostäder, semesterhem, samlingslokaler och idrottsanläggningar åt icke ledande personal.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Kvillsfors Fönster fria personalstiftelse
Organisationsnummer:833200-1653
Adress:
  • Box 4
  • 570 16 KVILLSFORS
Telefonnummer:0383-461210
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:103 103 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS