ÄNDAMÅL

Att trygga utfästelser om pension, som givits av AB Krossekonomi åt dess arbetstagare, som har bestämmande inflytande över bolaget och tillika är aktieägare samt deras närstående, varvid med närstående avses sådana personer, som uppräknas i 35 § 3 mom tionde stycket kommunalskattelagen i dess lydelse 1980-01-01. Stiftelsen skall även ha till uppgift att trygga sådana utfästelser, som ingår i allmän pensionsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Krossekonomis Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:817602-2286
Adress:
  • Kungsängsgatan 17-19
  • 753 22 UPPSALA
Telefonnummer:018-155130
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS