ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att för anställda, eller pensionerade som varit anställda hos AB Kristianstadsbyggen i Kristianstad i minst 10 år, anskaffa och driva semesterhem inom eller utom landet, fritidslokaler och dylikt och att i övrigt giva bidrag till personalens fritidsverksamhet, rekreation och trevnad, varvid särskilt må ifrågakomma studie-, rekreations- och semesterresor så och studiebidrag.För befordrande av stiftelsens ändamål må tagas i anspråk ej blott avkastningen av stiftelsens medel utan jämväl dess kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Kristianstadsbyggens Personalstiftelse
Organisationsnummer:838200-8467
Adress:
  • Box 90
  • 29121 Kristianstad
Telefonnummer:044-780 32 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS