ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som givits av AB Kindblom Byggservice åt arbetstagarna Seppo Siurua, personnummer 361008-9314, Rosemarie Siurua, personnummer 440730-1748, Patrik Siurua, personnummer 660720-1693 ochKent Siurua, personnummer 600912-1655, eller deras efterlevande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Kindblom Byggservice Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802424-4082
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (0855)
  • Box 5390
  • 402 28 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS