ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som AB Kalmec Export lämnat gentemota) anställda, som är eller varit av bolagstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda makar/sambor/registrerade partners, ävensom anställda tidigaremakar/sambor/registrerade partners, till sådana anställda som innefattas i a) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt b),c) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i a) eller b) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c),sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 58 kap inkomstskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Kalmec Exports särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:832401-8947
Adress:
  • Polhemsgatan 1
  • 392 39 KALMAR
Telefonnummer:0480-85900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:716 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS