ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som givits av AB Industrivärden (556043-4200) – i fortsättningen benämnd arbetsgivaren – åt sådana av dess arbetstagare, som är eller varit verkställande direktör eller vice verkställande direktör eller är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i arbetsgivarens styrelse eller givits till efterlevande efter sådana arbetstagare.Stiftelsen tryggar jämväl även fortsatt samtliga de pensionsutfästelser för vilka AB Industrivärlden övertagit ansvaret från Ekonomiprodukter, Trygve Lundin AB (556089-0484), och omfattas av stiftelsens 1968 ursprungligen bestämda ändamålsbestämning.Stiftelsen ska dock inte ha till uppgift att trygga sådana utfästelser som uppkommit till följd av avtal som på arbetstagarsidan är godkända av organisation vilken enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Industrivärdens särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:846002-0426
Adress:
  • Box 5403
  • 114 84 Stockholm
Telefonnummer:08-666 64 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS