ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som AB Idoff lämnat gentemot anställda som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Idoffs särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:846002-2588
Adress:
  • Södra Förstadsgatan 31
  • 211 43 Malmö
Telefonnummer:040-12 60 68
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS