ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som AB Husteknik ( bolaget) lämnat gentemot dess arbetstagare som jämväl är aktieägare och dess efterlevande. Sådant tryggande må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Hustekniks särskilda Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802400-1649
Adress:
  • Arrendevägen 50
  • 163 44 SPÅNGA
Telefonnummer:08-7955501
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS