ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga den pensionsutfästelse, för vilken AB Hugo Carping övertagit ansvaret från Overseas Vision AB och i andra hand att trygga pensionsutfästelser som AB Hugo Carping lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämmor valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Hugo Carpings särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:846002-8288
Adress:
  • Box 15
  • 232 21 Arlöv
Telefonnummer:040-53 53 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS