ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som AB Hans Andersson (556050-0620) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Hans Anderssons särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:848000-8161
Adress:
  • Box 53
  • 274 22 Skurup
Telefonnummer:0411-53 65 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS