ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som AB Hallstaviks Trävaruaffär lämnat gentemot anställda, som innehar eller innehaft chefsbefattning inom företaget eller sådana anställda, som är eller varit medlemmar i bolagets styrelse och deras anhöriga. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § Kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring. Stiftelsen skall ej trygga sådana utfästelser som ingår i allmän pensionsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Hallstaviks Trävaruaffärs Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:814400-6510
Adress:
  • Harbroby 6
  • 763 93 SKEBOBRUK
Telefonnummer:0175-40006
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS