ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja nytta och välfärd i första hand för bolagets ordinarie personal och i andra hand för bolagets pensionärer, ävensom för make/maka och barn till nu nämnda destinatärer, huvudsakligen genom att bereda dem ökade möjligheter till rekreation. Medel får endast utanordnas för utgifter, som vid direkt utbetalning från bolaget skulle varit avdragsgilla vid bolagets taxering. Medel från stiftelsen må överföras till annan stiftelse, vars ändamål faller inom ramen för det ändamål, som beskrivits ovan, och vars stadgar i övrigt är så utformade, att bolaget vid direkt avsättning till denna andra stiftelse ägt vid taxeringen åtnjuta avdrag för det avsatta beloppet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Garnisonens Personalstiftelse för rekreationsändamål
Organisationsnummer:857203-6245
Adress:
  • ISS Facility Services AB
  • Box 476 35
  • 117 94 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS