ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som AB Galerie Tjugotvåan, org.nr 556091-5174, (bolaget) lämnat till anställda, som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse, därtill utsedda av bolagsstämman, eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådana utfästelser må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § Kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Galerie Tjugotvåan Särskilda Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802011-8660
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst AB (1091)
  • Box 5390
  • 402 28 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7783040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS