ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande vid AB Fixfabriken som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. Detta ändamål kan tillgodoses på något eller flera av följande sätt: lämnande av understöd vid sjukdom, arbetslöshet, invaliditet, hjälp vid olycksfall, begravningshjälp, bidrag till resor, studier, fritidsverksamhet, uppförandet och drivandet av semesterhem, uppförande av bostäder, samlingslokaler och idrottsanläggningar eller på annat likartat sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Fixfabrikens fria Personalstiftelse
Organisationsnummer:857200-4227
Adress:
  • ASSA OEM AB enhet Fix
  • Bruksgatan 17
  • 414 51 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7044000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS